Правопис займенникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис займенникiв

Разом пишемо:
  • Неозначенi займенники з частками де-, аби-, -сь: дехто, абиякий, щось.
  • Заперечнi займенники з часткою нi: нiхто, нiякий.
Окремо пишемо:
  • Займенники, якщо мiж займенником i часткою стоїть прийменник: нi з ким, будь у що.
Через дефiс пишемо:
  • Неозначенi займенники з частками хтозна-, бозна-, казна-, будь-, -небудь: хтозна-що, будь-хто, хто-небудь.
Разом пишеться займенник у варіанті:будь/з/кимаби/чийказна/хтобудь/який Будь з ким, абичий, казна-хто, будь-який.