Способи творення дiєслiв
У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Способи творення дiєслiв

  1.
  Префiксальним способом дiєслова утворюються тiльки вiд дiєслiв: йти – зайти, прийти, пiдiйти, вiдiйти.
  2.
  Суфiксальним способом дiєслова утворюються вiд:
   Вiд iнших дiєслiв: стукати – стукнути.
   Iменникiв: зима – зимувати.
   Прикметникiв: бiлий – бiлiти.
   Числiвникiв: троє – троїтися.
   Займенникiв: ви – викати.
   Вигукiв: ох – охати.
  3.
  Префiксально-суфiксальним способом дiєслова утворюються вiд:
   Вiд iнших дiєслiв: ходити – походжати.
   Iменникiв: земля – заземлити.
   Прикметникiв: менший – применшувати.
   Числiвникiв: двоє – подвоїти.
   Займенникiв: свiй – засвоїти.
  4.
  Основоскладанням:
   Iменна частина + дiєслiвна основа: верх + водити – верховодити.
   Cкладнi iменники + -ува- (-юва-), -а- (-я-): вiльнодумство + -ува- – вiльнодумствувати.