Способи творення дiєслiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Способи творення дiєслiв

 1. 1.
  Префiксальним способом дiєслова утворюються тiльки вiд дiєслiв: йти – зайти, прийти, пiдiйти, вiдiйти.
 2. 2.
  Суфiксальним способом дiєслова утворюються вiд:
  • Вiд iнших дiєслiв: стукати – стукнути.
  • Iменникiв: зима – зимувати.
  • Прикметникiв: бiлий – бiлiти.
  • Числiвникiв: троє – троїтися.
  • Займенникiв: ви – викати.
  • Вигукiв: ох – охати.
 3. 3.
  Префiксально-суфiксальним способом дiєслова утворюються вiд:
  • Вiд iнших дiєслiв: ходити – походжати.
  • Iменникiв: земля – заземлити.
  • Прикметникiв: менший – применшувати.
  • Числiвникiв: двоє – подвоїти.
  • Займенникiв: свiй – засвоїти.
 4. 4.
  Основоскладанням:
  • Iменна частина + дiєслiвна основа: верх + водити – верховодити.
  • Cкладнi iменники + -ува- (-юва-), -а- (-я-): вiльнодумство + -ува- – вiльнодумствувати.