Способи творення дiєслiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Способи творення дiєслiв

 1. Префiксальним способом дiєслова утворюються тiльки вiд дiєслiв: йти – зайти, прийти, пiдiйти, вiдiйти.

 2. Суфiксальним способом дiєслова утворюються вiд:

  • Вiд iнших дiєслiв: стукати – стукнути.

  • Iменникiв: зима – зимувати.

  • Прикметникiв: бiлий – бiлiти.

  • Числiвникiв: троє – троїтися.

  • Займенникiв: ви – викати.

  • Вигукiв: ох – охати.

 3. Префiксально-суфiксальним способом дiєслова утворюються вiд:

  • Вiд iнших дiєслiв: ходити – походжати.

  • Iменникiв: земля – заземлити.

  • Прикметникiв: менший – применшувати.

  • Числiвникiв: двоє – подвоїти.

  • Займенникiв: свiй – засвоїти.

 4. Основоскладанням:

  • Iменна частина + дiєслiвна основа: верх + водити – верховодити.

  • Cкладнi iменники + -ува- (-юва-), -а- (-я-): вiльнодумство + -ува- – вiльнодумствувати.

Last updated