Способи дiєслiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Способи дiєслiв

Спосiб дiєслова виражає вiдношення дiї до реальностi. Iснує три способи дiєслiв: дiйсний, умовний та наказовий.

Дiйсний

Умовний

Наказовий

означає дiю, яка вiдбуватиметься, вiдбувається або вiдбулася.

означає бажану дiю або можливу за певної умови.

означає прохання, наказ, пораду, побажання, заклик до виконання дiї.

що робитиме? що робить? що зробив?

що робив би? що зробив би?

що роби? що зроби?

Змiнюється за часами, числами й особами (у теперiшньому i майбутньому часi) та за числами i родами (у минулому)

змiнюється за родами та числами

змiнюється за особами та числами

приготував, ходжу, перекаже

говорив би, схвалив би

грай, хай (нехай) мовчить

Дiйсний спосiб

Форми минулого часу

Форми теперiшнього часу

Форми майбутнього часу

змiнюються за родами та числами

змiнюються за особами та числами

змiнюються за особами та числами

ч. р. сказав ж. р. сказала с. р. сказало множина сказали

однина 1 ос. кажу 2 ос. кажеш 3 ос. каже множина 1 ос. кажемо 2 ос. кажете 3 ос. кажуть

однина 1 ос. скажу 2 ос. скажеш 3 ос. скаже множина 1 ос. скажемо 2 ос. скажете 3 ос. скажуть

Умовний спосiб

Наказовий спосiб

змiнюються за родами i числами

змiнюються за особами та числами

ч. р. шукав би ж. р. шукала б с. р. шукало б множина шукали б

однина 1 ос. - 2 ос. шукай 3 ос. хай (нехай) шукає множина 1 ос. шукаймо 2 ос. шукайте 3 ос. хай (нехай) шукають

ЗНО Форму наказового способу дiєслова не варто утворювати за допомогою часток давай, давайте, бо це не вiдповiдає лiтературнiй нормi.

Вживається як

Приклади

Умовний

Наказовий

Чи не закрив би ти дверi?

Дiйсний

Наказовий

Ти читаєш вiрш, а всi iншi уважно слухають!

Iнфiнiтив

Наказовий

Зараз вiдпочивати! Завтра важкий день.

Наказовий

Дiйсний

А хтось вiзьми та й пусти чутку.

Наказовий

Умовний

Здається, напиши хто-небудь менi листа, я вiдповiм.

Усі дієслова одного способу подано в рядку:пишемо, повідомили, передайперевірте, збережи, працюймонесла б, писали б, доглядайтемріють, попросили, чистили б Перевірте, збережи, працюймо – дієслова наказового способу. Пишемо, повідомили, мріють, попросили – дієслова дійсного способу. Несла б, писали б, чистили б – дієслова умовного способу.

Last updated