Займенник

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Займенник

Визначення Займенник — самостiйна частина мови, що не називає предмети, кiлькiсть або ознаки, але вказує на них. Вiдповiдає на запитання хто? що? чий? який? скiльки? котрий?

  • Займенники спiввiдносяться з деякими числiвниками, прикметниками та iменниками.

  • Змiнюються за вiдмiнками.

  • Мають ознаки числа та роду, якщо спiввiдноснi з прикметниками.

Зміст розділу:

Last updated