Закiнчення родового вiдмiнка однини iменникiв чоловiчого роду II вiдмiни

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Закiнчення родового вiдмiнка однини iменникiв чоловiчого роду II вiдмiни

Закiнчення -а (-я) мають:

 1. Назви iстот: батька, учня.

 2. Назви тварин i дерев: дуба, ведмедя.

 3. Назви чiтко окреслених предметiв i їх частин: олiвця, стiльця. Виняток: коридору, вокзалу, даху, залу.

 4. Науковi термiни (переважно мовознавства i точних наук): атома, iменника. Виняток: способу, складу, виду, роду.

 5. Назви мiст, населених пунктiв: Малина, Львова. Якщо друга частина назви спiвзвучна iз назвою загальною, то -у: Кривого Рогу.

 6. Географiчнi назви з наголосом у родовому вiдмiнку на закiнченнi або з суфiксами: -ов-, -ев- (-єв-), -ин- (-їн-). Приклади: Днiпра, Харкова.

 7. Назви днiв тижня, мiсяцiв, мiр: вiвторка, березня, метра.

Закiнчення -у (-ю) мають:

 1. Назви збiрних понять: лiсу, колективу.

 2. Назви абстрактних понять: суму, галасу.

 3. Назви явищ природи, рослин: морозу, барвiнку.

 4. Назви матерiалiв i речовин: борщу, цукру.

 5. Назви органiзацiй, установ: iнституту, лiцею.

 6. Назви споруд, будiвель, примiщень: заводу, вокзалу.

 7. Назви явищ природи: вогню, граду.

 8. Деякi географiчнi назви: Китаю, Донбасу, Нiлу.

 9. Назви танцiв, iгор: вальсу, хокею. Виняток: гопака, козачка.

 10. Науковi термiни (переважно хiмiчнi, фiзичнi, лiтературознавчi): iмпульсу, жанру.

 11. Назви просторових понять: лугу, майдану.

Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:хлопець, усміхпідмет, дощграм, кисень трактор, січень Трактора – чітко окреслений предмет, січня – назва місяця. -а (-я): Хлопець – назва істоти. Підмет – термін. Грам – одиниця виміру. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають іменники: дощ (явище природи), усміх (абстрактне поняття), кисень (речовина).

Last updated