Написання складних iменникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Написання складних iменникiв

Разом пишемо:
 1. 1.
  Складнi iменники, якi утворенi за допомогою голосних -о-, -е- з двох основ: атомохiд, зорепад.
 2. 2.
  Складнi iменники з першою частиною авiа-, авто-, електро-, агро-,
  вело-, гелiо-, гео-, гiдро-, космо-, екстра-, зоо-, квазi-, кiно-, мета-,
  макро-, мiкро-, метео-, мiлi-, мoнo-, мото-, мульти-, нео-, псевдо-,
  радiо-, соцiо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, фото-, вiдео-</span> тощо.
  Наприклад: кiномистецтво, гiдрокостюм.
 3. 3.
  Складнi iменники, перша частина яких є дiєсловом у формi наказового способу: пройдисвiт, зiрвиголова.
 4. 4.
  Складнi iменники, перша частина яких є число, записане словом: сторiччя, шестиповерховий.
 5. 5.
  Складнi iменники з першою частиною полу-, напiв-, пiв-.
  Наприклад: пiвогiрка, напiвавтомат, полумисок.
 6. 6.
  Усi складноскороченi слова: педiнститут, ощадкаса.
Через дефiс пишемо:
 1. 1.
  Складнi iменники, якi утворенi без сполучних голосних з двох iменникiв:
  • Iменники, що складаються з близкьких або протележних за змiстом понять: експорт-iмпорт, щастя-доля.
  • Складнi прiзвища та географiчнi назви: Iвано-Франкiвськ, Нечуй-Левицький.
  • Складнi iменники, якi позначають назви одиниць вимiру: кiловат-година.
  • Назви спецiальностей, посад i професiй: генерал-губернатор, прем'єр-мiнiстр.
  • Iменники на позначення казкових персонажiв: Вовчик-Братик, Лисичка-Сестричка.
  • Складнi iменники, якщо другий з них виражає ознаку, яку можна передати прикметником. Наприклад: хлопець-богатир (бо сильний хлопець).
  • Iменники, у яких перше слово пiдкреслює певну прикмету чи особливiсть предмета, явища, названого другим словом: жар-птиця, стоп-кран.
  • Складнi термiни, одне слово в яких є назвою родового поняття, а друге — видового: гриб-паразит, жук-носорiг.
 2. 2.
  Деякi назви рослин: брат-i-сестра, люби-мене.
 3. 3.
  Власнi назви з першою частиною пiв-: пiв-Китаю.
 4. 4.
  Складнi iменники з першою частиною лейб-, вiце-, максi-, мiдi-, мiнi-, екс-, обер-, унтер-. Наприклад: вiце-президент, екс-мiнiстр, унтер-офiцер.
 5. 5.
  Iншомовнi назви промiжних сторiн свiту: норд-ост.
 6. 6.
  Складнi слова, перша частина яких — число, записане цифрами: 50-рiччя.
Разом пишуться всі іменники в рядку:восьми/класник, відео/апаратура, мін/юстфото/апаратура, зоре/пад, екс/президентнапів/автомат, кіно/мистецтво, віце-прем'єрпів/Києва, гідро/костюм, полу/мисок Восьмикласник – разом пишуться складні іменники, перша частина яких є числом, записаним словом. Відеоапаратура – разом пишуться складні іменники з першою частиною «відео». Мін’юст – разом пишуться усі складноскорочені слова. Через дефіс пишуться іменники екс-президент, віце-прем'єр (складні іменники з першою частиною лейб-, віце-, максі-, міді-, міні-, екс-, обер-, унтер-), пів-Києва (власні назви з першою частиною пів).