Правопис часток

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис часток

Разом пишуться:

  • Частки аби, анi, як, що, чим, чи, де з iншими частинами мови: щодня, чимдуж, анiтрохи.

  • Частки то, ж, же, б, би в складi iнших часток або сполучникiв: немовби, начебто.

  • Частки -ся, -сь у зворотних дiєсловах, а також в складi прислiвникiв i займенникiв: знатися, хтось, колись.

Через дефiс пишуться:

  • Частки хтозна-, казна-, бозна-, будь-, -небудь, якi стали суфiксами або префiксами в займенниках i прислiвниках: казна-де, хтозна-що.

  • Частки -бо, -но, -то, -таки, -от, що стоять пiсля слова, якого стосуються: тому-то, пiшов-таки.

Окремо пишуться:

  • Формотворчi частки: гуляв би, хай пише.

  • Частки, якi надають словам емоцiйних чи смислових вiдтiнкiв: хоч, ще, саме, аж, ж.

  • Частки у сполуках слiв (переважно в сполучних словах): навряд чи, що за, дарма що, поки що, що ж до.

Частка пишеться разом з обома словами рядка:аби/який, чекай/нонавряд/чи, мов/биабо/що, що/ж/доа/як/же, ніби/то Аякже, нібито. Чекай-но, навряд чи, що ж до.

Обидві частки пишуться через дефіс в рядку:нехай/готує, тому/тощо/сили, знайшов/такибозна/чому, хто/небудьтаки/знайшов, бозна/чому Бозна-чому, хто-небудь. Нехай готує, щосили, таки знайшов.

Last updated