Неморфологiчнi способи словотворення

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Неморфологiчнi способи словотворення

При неморфологiчних способах утворення нового слова вiдбувається:

  1. Через злиття цiлого словосполучення. Наприклад: добра нiч – добранiч.

  2. Через набуття словом нового значення.

    Наприклад: операцiя (банкiвська, хiрургiчна).

  3. Шляхом переходу однiєї частини мови в iншу.

    Наприклад: вiйськовий лiтак – хороший вiйськовий.

Last updated