Неморфологiчнi способи словотворення
У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Неморфологiчнi способи словотворення

При неморфологiчних способах утворення нового слова вiдбувається:
  1.
  Через злиття цiлого словосполучення. Наприклад: добра нiч – добранiч.
  2.
  Через набуття словом нового значення.
  Наприклад: операцiя (банкiвська, хiрургiчна).
  3.
  Шляхом переходу однiєї частини мови в iншу.
  Наприклад: вiйськовий лiтак – хороший вiйськовий.