Неморфологiчнi способи словотворення

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Неморфологiчнi способи словотворення

При неморфологiчних способах утворення нового слова вiдбувається:
 1. 1.
  Через злиття цiлого словосполучення. Наприклад: добра нiч – добранiч.
 2. 2.
  Через набуття словом нового значення.
  Наприклад: операцiя (банкiвська, хiрургiчна).
 3. 3.
  Шляхом переходу однiєї частини мови в iншу.
  Наприклад: вiйськовий лiтак – хороший вiйськовий.