Будова слова

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Будова слова

Визначення Морфеміка — роздiл науки про мову, що вивчає значущi частини слова, або морфеми.

В українськiй мовi бiльшiсть слiв складаються з двох i бiльше морфем. Кожна з них має своє значення.

Визначення Морфема — найменша неподiльна значуща частина слова. Вона виражає граматичне або лексичне значення.

Наприклад, у словi осiннiй видiляють три морфеми: корiнь,суфiкс i закiнчення.

Кожна морфема позначається умовною позначкою:

Значущі частини слова вивчає:ОрфоепіяФонетикаМорфемікаОрфографія Орфоепія вивчає правильну вимову слів, фонетика – звуковий склад мови, орфографія – правильність написання

Last updated