Ступенi порiвняння прикметникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Ступенi порiвняння прикметникiв

Якiснi прикметники в українськiй мовi утворюють ступенi порiвняння.

Вищий ступінь

Проста форма

основа або корінь прикметника + суфікси -ш-, -іш-

холодний - холодніший, глибокий - глибший

Складена форма

Слова більш, менш + прикметник у початковій формі

більш холодний, менш глибокий

Найвищий ступінь

Проста форма

Префiкс (що-, як-) най- + прикметник вищого ступеня простої форми

найхолоднiший, найглибший

Складена форма

Слова найбiльш, найменш + прикметник у початковiй формi або слова вiд усiх, за всiх, над усе + прикметник вищого ступеня простої форми

найбiльш холодний, найменш глибокий, холоднiший за всiх

ЗНО Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прикметникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня. Наприклад: бiльш холоднiший - бiльш холодний, найменш глибший - найменш глибокий. Не можна утворювати ступенi порiвняння прикметникiв за допомогою слова самий. Наприклад: самий холодний - найхолоднiший.

Основа прикметника може зазнавати змiн за творення простої форми вищого ступеня порiвняння з суфiксом -ш-: Суфiкси -к-, -ок-, -ен- випадають: широкий - ширший; г, ж, з + ш = жч: вузький - вужчий; с + ш = щ (шч): високий - вищий.

Винятки: легкий – легший, довгий – довший.

Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка: великий, бідний, лисий цікавий, гучний, товстий чесний, білий, гнідий малесенький, злий, глибокий Форми ступенів порівняння утворюють лише якісні прикметники. Не утворюють форми ступенів порівняння прикметники: лисий (абсолютно ознака), гнідий (масть тварини), малесенький (суфікс -есеньк-).

Last updated