Правопис суфiксiв -ин-, -iн-, -iв- у присвiйних прикметниках

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис суфiксiв -ин-, -iн-, -iв- у присвiйних прикметниках

Суфiкс

Випадок написання

Приклади

-ин-

У присвiйних прикметниках, якi утворенi вiд iменникiв I вiдмiни (крiм iменникiв з основою на [й].)

сестра - сестрин, матуся - матусин

-iн- (-їн-)

У присвiйних прикметниках, якi утворенi вiд iменникiв I вiдмiни з основою на [й].

Євдокiя - Євдокiїн, змiя - змiїний

-iв- (-їв-)

У присвiйних прикметниках, якi утворенi вiд iменникiв II вiдмiни. (-їв- пишемо, якщо прикметник утворено вiд iменника з основою на й)

лiкар - лiкарiв, Андрiй - Андрiїв

Суфікс -ин- пишеться у присвійних прикметниках:матуся, АндрійНаталя, зміяНадія, старостасестра, Оксана Суфікс -ин- пишеться у присвійних прикметниках, утворених від іменників I відміни (крім іменників з основою на [й]): Сестра – сестрин, Оксана – Оксанин. Суфікс -iн- (-їн-) пишеться у присвійних прикметниках, утворених від іменників змія, Надія, тому що це іменники іменників I відміни з основою на [й]: Змія – зміїний, Надія – Надіїн. Суфікс -iв- (-їв-) пишеться у присвійному прикметнику, утвореному від іменника Андрій, тому це іменник II відміни: Андрій – Андріїв.

Last updated