Запитання до теми

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Запитання до теми

Що таке іменник?

Показати правильну відповідь Приховати

Іменник – самостiйна частина мови, що має значення предметностi (називає особу, предмет, явище) та вiдповiдає на запитання хто? що?

Які групи іменників за значенням існують?

Показати правильну відповідь Приховати

Загальні назви (одиничні, збірні, речовинні) та власні; назви істот і назви неістот; конкретні та абстрактні.

Як визначається рід незмінюваних складноскорочених слів?

Показати правильну відповідь Приховати

Рід незмінюваних складноскорочених слів визначається за головним словом. Наприклад, НБУ – Національний банк України. Головне слово – банк. Отже, НБУ – іменник чоловічого роду.

Як визначається рід невідмінюваних географічних назв?

Показати правильну відповідь Приховати

Рід невідмінюваних географічних назв визначається за родовим поняттям. Наприклад, Крит – острів. Отже, це іменник чоловічого роду.

Які іменники не відмінюються?

Показати правильну відповідь Приховати

1. Іншомовнi слова, що закiнчуються на голосний звук; 2. Жiночi прiзвища на -о та приголосний; 3. Iншомовнi прiзвища на -их, -ово, -аго, -е, -о, -i; 4. Бiльшiсть буквенних абревiатур; 5. Деякi складноскороченi слова.

Які іменники не належать до відмін?

Показати правильну відповідь Приховати

1. Множиннi iменники; 2. Незмiнюванi iменники iншомовного походження; 3. Iменники, якi походять вiд прикметникiв; 4. Жiночi прiзвища на -о та приголосний.

На які групи поділяються іменники I і II відмін?

Показати правильну відповідь Приховати

Іменники I і II відмін поділяються на тверду, м’яку та мішану групи.

Last updated