Ступенi порiвняння прислiвникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Ступенi порiвняння прислiвникiв

Ступенi порiвняння утворюють тiльки якiсно-означальнi прислiвники на -о, -е, якi походять вiд якiсних прикметникiв. Форми утворюються, як i в прикметникiв. Вiдбуваються тi самi змiни.
Вищий ступiнь
Проста форма
основа або корiнь прислiвника + суфiкси -ш-, -iш-
холодно - холоднiше, глибоко - глибше
Складена форма
слова бiльш, менш + прислiвник у початковiй формi
бiльш холодно, менш глибоко
Найвищий ступiнь
Проста форма
префiкс (що-, як-) най- + прислiвник простої форми вищого ступеня
найхолоднiше, найглибше
Складена форма
слова найбiльш, найменш + прислiвник у початковiй формi
найбiльш холодно, найменш глибоко
ЗНО Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прислiвникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня. Наприклад: бiльш холоднiше - бiльш холодно, найменш глибше - найменш глибоко.
Основа прислiвника може зазнавати змiн за творення простої форми вищого ступеня порiвняння з суфiксом -ш-:
  • Суфiкси -к-, -ок-, -ен- випадають: широко – ширше
  • г, ж, з + ш = жч: вузько–вужче
  • с + ш = щ(шч): високо–вище. Винятки: легко – легше, довго – довше.
Від усіх прислівників не можна утворити ступені порівняння в рядку:погано, гарно, мало, далековільно, низько, сумно, яскраводорого, рішуче, голосно, вузькодбайливо, повільно, швидко, раноутричі, зопалу, напоказ, мимохідь Ступені порівняння утворюють тільки якісно-означальні прислівники на -о, -е, які походять від якісних прикметників.
Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівників допущено в рядку:зручно – зручніше – найзручнішерадісно – радісніше – найрадіснішепогано – поганіше – найпоганішесильно – сильніше – найсильніше Погано – гірше – найгірше.