Ступенi порiвняння прислiвникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Ступенi порiвняння прислiвникiв

Ступенi порiвняння утворюють тiльки якiсно-означальнi прислiвники на -о, -е, якi походять вiд якiсних прикметникiв. Форми утворюються, як i в прикметникiв. Вiдбуваються тi самi змiни.

Вищий ступiнь

Проста форма

основа або корiнь прислiвника + суфiкси -ш-, -iш-

холодно - холоднiше, глибоко - глибше

Складена форма

слова бiльш, менш + прислiвник у початковiй формi

бiльш холодно, менш глибоко

Найвищий ступiнь

Проста форма

префiкс (що-, як-) най- + прислiвник простої форми вищого ступеня

найхолоднiше, найглибше

Складена форма

слова найбiльш, найменш + прислiвник у початковiй формi

найбiльш холодно, найменш глибоко

ЗНО Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прислiвникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня. Наприклад: бiльш холоднiше - бiльш холодно, найменш глибше - найменш глибоко.

Основа прислiвника може зазнавати змiн за творення простої форми вищого ступеня порiвняння з суфiксом -ш-:

  • Суфiкси -к-, -ок-, -ен- випадають: широко – ширше

  • г, ж, з + ш = жч: вузько–вужче

  • с + ш = щ(шч): високо–вище. Винятки: легко – легше, довго – довше.

Від усіх прислівників не можна утворити ступені порівняння в рядку:погано, гарно, мало, далековільно, низько, сумно, яскраводорого, рішуче, голосно, вузькодбайливо, повільно, швидко, раноутричі, зопалу, напоказ, мимохідь Ступені порівняння утворюють тільки якісно-означальні прислівники на -о, -е, які походять від якісних прикметників.

Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівників допущено в рядку:зручно – зручніше – найзручнішерадісно – радісніше – найрадіснішепогано – поганіше – найпоганішесильно – сильніше – найсильніше Погано – гірше – найгірше.

Last updated