Правопис прикметникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис суфiксiв -ов, -ев-, (-єв-) у прикметниках

Суфiкс

Випадок написання

Приклади

-ов-

Якщо прикметники утворили вiд iменникiв з основою на твердий нешиплячий приголосний.

малиновий, грозовий

Якщо прикметник перед суфiксом має шиплячий або м’який приголосний, а наголос падає на закiнчення.

тiньовий, крайовий

-ев- (-єв-)

Якщо прикметники утворили вiд iменникiв з основою на шиплячий або м’який приголосний, а наголос падає на основу слова (Пишемо -єв- пiсля лiтер на позначення подовженого м’якого приголосного або й)

яблуневий, зaмшевий (суттєвий)

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:матч..вий, оранж..вий, алюміні..вийсічн..вий, дощ..вий, ситц..вийалич..вий, замш..вий, помаранч..вийкисн..вий, сторож..вий, грунт..вийгалуз..вий, овоч..вий, полин..вий Суфікс -ев- пишемо в прикметниках, утворених від іменників з основою на м’який приголосний і з наголосом на основі слова: аличевий, замшевий, помаранчевий. Суфікс -ов- пишемо в іменниках дощовий, ґрунтовий (наголос на закінченні), полиновий (прикметник, утворений від іменника з основою на твердий приголосний). Суфікс -єв- пишемо в прикметнику алюмінієвий (після й).

Last updated