Розряди прикметникiв за значенням

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Розряди прикметникiв за значенням

Якісні

Відносні

Присвійні

Вказують на пряму ознаку, що може виражатися меншою чи більшою мірою

Виражають ознаку предмета через її зв’язки з іншими предметами, ознаками чи діями + прикметники з суфіксом -ськ-

Виражають приналежність предмета (чий?)

гарна дівчина - гарніша дівчина

дерев’яний стіл (стіл з дерева), міська дорога (дорога в місті)

Шевченкові твори, Оленина книжка

Прикметники можуть переходити з розряду у розряд. Це залежить вiд iменникiв, з якими вони узгоджуються.

I група

Умова переходу

II група

Присвійні: орлиний дзьоб, ведмежа послуга

Якщо виражають не належність предмета істотам, а позначають загальну родову віднесеність.

Відносні: орлине гніздо

Якщо вживаються у фразеологізмах.

Якісні: ведмежа послуга

Якісні: легка сумка

Якщо втрачають свої характерні властивості й починають позначати постійну ознаку предмета.

Відносні: легка атлетика

Відносні: малиновий сік

Якщо втрачають ознаку, яка виражається опосередковано, і набувають ознаку, яку можна сприймати безпосередньо.

Якісні: малинова сукня

До якісних належать обидва прикметники в рядку:

малиновий сік, тиха нічдавня казка, вишнева сукнялебедина пісня, народна творчістьміцний камінь, учнівський щоденник Якісні прикметники виражають ознаку предмета, що може виявлятися меншою чи більшою мірою. Не належать до якісних прикметники у словосполученнях: малиновий сік (відносний), народна творчість (відносний), учнівський щоденник (відносний).

До складу всіх словосполучень входять присвійні прикметники в рядку: Шевченкові вірші, мамина сумка, ясен місяць, Василева донька учнівський щоденник, учителів портфель, батькові речі, сусідчині інструменти Іванів син, парубкові штани, дідова онучка, заяча нора Оксанина сукня, дядькові вуса, Ігореві олівці, лисячий характер Іванів син, парубкові штани, дідова онучка, заяча нора – присвійні прикметники. Вони виражають приналежність предмета (чий?). Ясен місяць, лисячий характер – якісні прикметники. Учнівський щоденник – відносний прикметник.

Last updated