Розряди числiвникiв за будовою

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Розряди числiвникiв за будовою

Числiвники

Ознаки

Приклади

Простi

мають один корiнь

вiсiм, десять, сорок

Складнi

об’єднують два коренi в одному словi

тринадцять, вiсiмдесят, шiстсот

Складенi

складаються з двох i бiльше числiвникiв

триста сорок вiсiм

Складений числівник є у варіанті:вісімсот сорок одинтридцятьшістнадцятьдесять Вісімсот сорок один – складений числівник; тридцять, шістнадцять – складні; десять – простий.

Last updated