Уподібнення приголосних звуків

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Уподібнення приголосних звуків

 • Уподiбнення за глухiстю

  • Дзвiнкi не оглушуються.

   Винятки: легко [леˊхкол\acute{е}хко], вогко, кiгтi, нiгтi, дьогтю

  • Приголосний [з] у префiксі з- чи прийменникові з перед глухими переходить в с. Наприклад: зцілити [сс'цц'ілиˊтиіл\acute{и}ти], з кавою [каˊвойук\acute{а}войу].

ЗНО В тестовому завданнi часто зустрiчається щось подiбне: лiжко [$$л$$′$$\acute{і}шко$$]. Це неправильно, адже [к] – глухий, а [ж] – дзвiнкий. Перед глухими дзвiнкi не змiнюються.

 • Уподiбнення за дзвiнкiстю

  Глухi приголоснi перед дзвiнкими одзвiнчуються: боротьба – [бородбородбаˊб\acute{а}]

 • Уподiбнення за м’якiстю

  Попереднiй приголосний стає м’яким пiд впливом наступного. Наприклад: кузня [куˊзк\acute{у}зннаа]. Це стосується лише приголосних [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [дз], [р]

 • Уподiбнення за мiсцем i способом творення

  При цiй асимiляцiї зливається або дуже наближається вимова близьких звукiв.

  Свистячi уподiбнюються наступним шиплячими.

  Наприклад: безжурний - бебе[жж:]уˊрний\acute{у}рний, принісши - принприніˊ\acute{і}[шш:]ии.

Деякi особливостi вимови груп приголосних краще запам’ятати:

-шся [c':a]

робишся [$$р\acute{о}би^ес$$':a]

-ться [ц':a]

молиться [$$м\acute{о}ли^ец$$':а]

-жся [з'с'a]

намажся [$$нам\acute{а}з$$'$$с$$'а]

-чся [ц'с'a]

не скалічся [$$не$$ $$скал\acute{і}ц$$'$$с$$'а]

-шці [с'ц'і]

комашці [$$ком\acute{а}с$$'$$ц$$'$$і$$]

-жці [з'ц'і]

мережці [$$ме^ир\acute{е}з$$'$$ц$$'$$і$$]

-зж [ж:]

розжився [$$рож$$:$$\acute{и}вс$$'а]

-зч [шч]

зчистиш [$$шч\acute{и}сти^еш$$]

-здж [ж$$\widehat{дж}$$]

з джурою [$$ж\widehat{дж}\acute{у}ройу$$]

-зш, -сш [ш:]

зарісши [$$зар\acute{і}ш$$:$$и$$]

-тч, -тш [ч:]

братчик [$$бр\acute{а}ч$$:$$ик$$]

Приголосний НЕ уподібнюється за м’якістю у слові:кінськийпіснякамінчикселянський [$$кам$$′$$інчик$$]

Глухий приголосний одзвінчується у слові:футболмерехтітивогкодігтяр [фудбол]

Last updated