Уподібнення приголосних звуків

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Уподібнення приголосних звуків

 • Уподiбнення за глухiстю
  • Дзвiнкi не оглушуються.
   Винятки: легко [
   леˊхкол\acute{е}хко
   ], вогко, кiгтi, нiгтi, дьогтю
  • Приголосний [з] у префiксі з- чи прийменникові з перед глухими переходить в с. Наприклад: зцілити [
   сс
   '
   цц
   '
   ілиˊтиіл\acute{и}ти
   ], з кавою [
   каˊвойук\acute{а}войу
   ].
ЗНО В тестовому завданнi часто зустрiчається щось подiбне: лiжко [$$л$$′$$\acute{і}шко$$]. Це неправильно, адже [к] – глухий, а [ж] – дзвiнкий. Перед глухими дзвiнкi не змiнюються.
 • Уподiбнення за дзвiнкiстю
  Глухi приголоснi перед дзвiнкими одзвiнчуються: боротьба – [
  бородбород
  баˊб\acute{а}
  ]
 • Уподiбнення за м’якiстю
  Попереднiй приголосний стає м’яким пiд впливом наступного. Наприклад: кузня [
  куˊзк\acute{у}з
  нн
  аа
  ]. Це стосується лише приголосних [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [дз], [р]
 • Уподiбнення за мiсцем i способом творення
  При цiй асимiляцiї зливається або дуже наближається вимова близьких звукiв.
  Свистячi уподiбнюються наступним шиплячими.
  Наприклад: безжурний -
  бебе
  [
  жж
  :]
  уˊрний\acute{у}рний
  , принісши -
  принприн
  іˊ\acute{і}
  [
  шш
  :]
  ии
  .
Деякi особливостi вимови груп приголосних краще запам’ятати:
-шся [c':a]
робишся [$$р\acute{о}би^ес$$':a]
-ться [ц':a]
молиться [$$м\acute{о}ли^ец$$':а]
-жся [з'с'a]
намажся [$$нам\acute{а}з$$'$$с$$'а]
-чся [ц'с'a]
не скалічся [$$не$$ $$скал\acute{і}ц$$'$$с$$'а]
-шці [с'ц'і]
комашці [$$ком\acute{а}с$$'$$ц$$'$$і$$]
-жці [з'ц'і]
мережці [$$ме^ир\acute{е}з$$'$$ц$$'$$і$$]
-зж [ж:]
розжився [$$рож$$:$$\acute{и}вс$$'а]
-зч [шч]
зчистиш [$$шч\acute{и}сти^еш$$]
-здж [ж$$\widehat{дж}$$]
з джурою [$$ж\widehat{дж}\acute{у}ройу$$]
-зш, -сш [ш:]
зарісши [$$зар\acute{і}ш$$:$$и$$]
-тч, -тш [ч:]
братчик [$$бр\acute{а}ч$$:$$ик$$]
Приголосний НЕ уподібнюється за м’якістю у слові:кінськийпіснякамінчикселянський [$$кам$$′$$інчик$$]
Глухий приголосний одзвінчується у слові:футболмерехтітивогкодігтяр [фудбол]