Правопис НЕ з прислiвниками

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис НЕ з прислiвниками

НЕ з прислiвниками пишемо разом: 1. Якщо прислiвник не вживається без не: негайно. 2. Якщо до прислiвника з не можна дiбрати синонiм без не: небагато (мало). 3. Якщо прислiвник має наголошенi суфiкси -анн-, -янн-, -енн-: несказанно, незрiвнянно. 4. У складi префiкса недо-: недоречно.

Не з прислiвниками пишемо окремо: 1. Якщо є протиставлення чи заперечення у реченнi: не багато, а мало. 2. Якщо не стосується присудка: Влiтку тут не спекотно (не є спекотно). 3. Якщо у словi є дефiс: не по-людськи. 4. З пiдсилювальними прислiвниками та незмiнними присудковими словами: не зовсiм, не дуже, не можна.

Не з прислівником пишеться окремо в рядкуВідійди не/гайно!Влітку тут не/спекотно.Тут не/багато людей.Сьогодні не/стерпно холодно. Влітку тут не (є) спекотно. Тобто не стосується присудка.

Last updated