Постфiкс та інтерфікс

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Постфікс та інтерфікс

Визначення Постфікс — частина слова, що стоїть у кiнцi слова пiсля закiнчення та слугує для створення нових слiв чи форм.

Наприклад: хвилювати – хвилюватися. Деякi мовознавцi вважають постфiкс рiзновидом суфiкса. Постфiкси: -сь (-ся), -будь, -небудь, -но, -де тощо.

Визначення Інтерфікс — це сполучний звук, що об’єднує двi основи в складних словах.

Наприклад: лiсостеп.

Last updated