Основа слова

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Основа слова

Визначення Основа слова — частина слова без закiнчення, яка виражає його лексичне значення.
Наприклад, у словах весна, мiський, пiдводний видiляються основи весн-, мiськ-, пiдводн- шляхом вiдкидання закiнчень -а, -и, -ий.
Основа слова – це:Частина слова без закінченняЧастина слова, яка виражає його лексичне значенняЧастина слова, яка виражає граматичне значення словаЧастина слова, яка слугує для творення нових слів Орфоепія вивчає правильну вимову слів, фонетика – звуковий склад мови, орфографія – правильність написання