Зв’язок прийменника з непрямими вiдмiнками

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Зв’язок прийменника з непрямими вiдмiнками iменника

Прийменники вживаються з iменниками в усiх непрямих вiдмiнках (крiм кличного). Форма мiсцевого вiдмiнка виступає з прийменником завжди. Іншi вiдмiнковi форми можуть бути з прийменниками чи без них.

Вiдмiнки

Прийменники

Приклади

Родовий

з (iз, зi), за, у (в), вiд, з-за, з-пiд, серед, проти, без, бiля, мiж, до

до води, з-за обрiю, серед кiмнати, з-пiд ковдри

Давальний

завдяки, всупереч, наперекiр, услiд, назустрiч, навздогiн, наперерiз

завдяки тобi, усупереч теорiї, наперекiр матерi

Знахiдний

з (iз, зi), у (в), крiзь, поза, пiд, над, перед, мiж, за, по, на, об, о

пiд стiл, крiзь туман, у книгу, з дерево

Орудний

з (iз, зi), за, мiж, пiд, над, перед, згiдно з, у зв’язку з

пiд сонцем, за деревом, перед тобою

Мiсцевий

на, об, о, по, у (в)

у книжцi, о другiй годинi

Last updated