Фонетична транскрипція
У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Фонетична транскрипція

Визначення Фонетична транскрипцiя — графiчна фiксацiя мовних звукiв.
Основнi правила:
  У фонетичному записi слово, що транскрибується, беруть у квадратнi дужки. Наприклад: лiс [л′iс].
  Усi слова пишуться з маленької лiтери.
  Ставиться наголос, якщо слово має кiлька складiв: лiто [
  лл
  іˊто\acute{і}то
  ].
  Не вживаються лiтери та апостроф.
  Подовженi приголоснi позначаються двокрапкою: знання [
  знанзнан
  :аˊ:\acute{а}
  ].
  М’якiсть позначається знаком пiсля м’якого приголосного.
  Пом’якшенiсть позначається комою вгорi пiсля звука.
  Ненаголошенi [], [] у фонетичнiй транскрипцiї позначаються
  [], [].
  Ненаголошений [] перед складом з наголошеним [] або [] позначається [].
Правильно записано фонетичну транскрипцію в рядку:[зима][зиема][зиема́][зима́]