Фонетична транскрипція

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Фонетична транскрипція

Визначення Фонетична транскрипцiя — графiчна фiксацiя мовних звукiв.

Основнi правила:

 • У фонетичному записi слово, що транскрибується, беруть у квадратнi дужки. Наприклад: лiс [л′iс].

 • Усi слова пишуться з маленької лiтери.

 • Ставиться наголос, якщо слово має кiлька складiв: лiто [лліˊто\acute{і}то].

 • Не вживаються лiтери та апостроф.

 • Подовженi приголоснi позначаються двокрапкою: знання [знанзнан:аˊ:\acute{а}].

 • М’якiсть позначається знаком пiсля м’якого приголосного.

 • Пом’якшенiсть позначається комою вгорi пiсля звука.

 • Ненаголошенi [], [] у фонетичнiй транскрипцiї позначаються

  [], [].

 • Ненаголошений [] перед складом з наголошеним [] або [] позначається [].

Правильно записано фонетичну транскрипцію в рядку:[зима][зиема][зиема́][зима́]

Last updated