Перехiднi та неперехiднi дiєслова

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Перехiднi та неперехiднi дiєслова

Дiєслова бувають перехiдними та неперехiдними.

Перехiднi дiєслова означають дiю, яка переходить або спрямована на певний предмет, названий iменником або займенником у знахiдному вiдмiнку без прийменника: написати (що?) лист, вiдкрити (що?) дверi. Iменник у знахiдному вiдмiнку без прийменника називають прямим додатком.

Iменник також може стояти в родовому вiдмiнку без прийменника:

  • Якщо перед дiєсловом є заперечна частка не: посадили (що?) квiти – не посадили (чого?) квiтiв.

  • Коли дiя переходить не на весь предмет, а тiльки на його частину: принести цукор (увесь) – принести цукру (частину).

Лише вiд перехiдних дiєслiв творяться пасивнi дiєприкиметники (написаний) i безособовi форми на -но, -то (написано).

Неперехiднi дiєслова означають дiю або стан, якi не переходять на iнший предмет i не мають при собi прямого додатка: сидiти, дякувати. Дiєслова з -ся є неперехiдними: турбуватися, смiятися. Лише вiд неперехiдних дiєслiв творяться активнi дiєприкметники (червонiючий, побiлiлий).

Неперехідним є дієслово у словосполученні:закрити вікночитати книжкузберігатися на поличцізанести газету Зберігатися на поличці – дiєслова з -ся є неперехiдними. Закрити (що?) вікно, читати (що?) книжку, занести (що?) газету – дія спрямована на певний предмет, названий іменником у знахідному відмінку без прийменника.

Last updated