Співвідношення звуків і літер
У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Співвідношення звуків і літер

В українськiй мовi для позначення бiльшостi звукiв iснують окремi букви. Наприклад, приголосний [д] на письмi передає лiтера д, а голосний [у] на письмi позначається лiтерою y. Проте є винятки.
Букви
Звуки
Приклади
щ
[шч]
щастя [$шч\acute{а}с$′$т$′$а$]
ї
[йі]
їжак [$йіж\acute{а}к$]
я, ю, є
[йа], [йу], [йе]: - після м'якого знака - після апострофа - після голосного - на початку слова
Мольєр [$мол$′$й\acute{е}р$] здоров’я [$здор\acute{о}вйа$] заява [$зай\acute{а}ва$] яблуко [$й\acute{а}блуко$]
[а], [у], [е] + м’якість чи пом’якшення попереднього приголосного
лялька [$л$′$\acute{а}л$′$ка$] бювет [$б$′$ув\acute{е}т$]
дж, дз
[$\widehat{дж}$], [$\widehat{дз}$], якщо входять до однієї морфеми [д] і [ж], [д] і [з], якщо належать до різних морфем
джміль [$\widehat{дж}м\acute{і}л$′] дзиґа [$\widehat{дз}\acute{и}ґа$] підживити [$п$′$іджив\acute{и}ти$] відзначити [$в$′$ідзн\acute{а}чити$]
м'який знак
Не є звуком. Указує на м’якість попереднього приголосного
день [$ден$′]
Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:барвінок, молодь, апельсинпортьєра, дзеркало, щедрофаянс, лимон, надрізмереживо, якийсь, рельєф [ме\(^и\)ре́жи\(^е\)о], [йаки́йс′], [рел′йе́ф]