Співвідношення звуків і літер

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Співвідношення звуків і літер

В українськiй мовi для позначення бiльшостi звукiв iснують окремi букви. Наприклад, приголосний [д] на письмi передає лiтера д, а голосний [у] на письмi позначається лiтерою y. Проте є винятки.

Букви

Звуки

Приклади

щ

[шч]

щастя [$$шч\acute{а}с$$′$$т$$′$$а$$]

ї

[йі]

їжак [$$йіж\acute{а}к$$]

я, ю, є

[йа], [йу], [йе]: - після м'якого знака - після апострофа - після голосного - на початку слова

Мольєр [$$мол$$′$$й\acute{е}р$$] здоров’я [$$здор\acute{о}вйа$$] заява [$$зай\acute{а}ва$$] яблуко [$$й\acute{а}блуко$$]

[а], [у], [е] + м’якість чи пом’якшення попереднього приголосного

лялька [$$л$$′$$\acute{а}л$$′$$ка$$] бювет [$$б$$′$$ув\acute{е}т$$]

дж, дз

[$$\widehat{дж}$$], [$$\widehat{дз}$$], якщо входять до однієї морфеми [д] і [ж], [д] і [з], якщо належать до різних морфем

джміль [$$\widehat{дж}м\acute{і}л$$′] дзиґа [$$\widehat{дз}\acute{и}ґа$$] підживити [$$п$$′$$іджив\acute{и}ти$$] відзначити [$$в$$′$$ідзн\acute{а}чити$$]

м'який знак

Не є звуком. Указує на м’якість попереднього приголосного

день [$$ден$$′]

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:барвінок, молодь, апельсинпортьєра, дзеркало, щедрофаянс, лимон, надрізмереживо, якийсь, рельєф [ме\(^и\)ре́жи\(^е\)о], [йаки́йс′], [рел′йе́ф]

Last updated