Співвідношення звуків і літер

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Співвідношення звуків і літер

В українськiй мовi для позначення бiльшостi звукiв iснують окремi букви. Наприклад, приголосний [д] на письмi передає лiтера д, а голосний [у] на письмi позначається лiтерою y. Проте є винятки.

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка:барвінок, молодь, апельсинпортьєра, дзеркало, щедрофаянс, лимон, надрізмереживо, якийсь, рельєф [ме\(^и\)ре́жи\(^е\)о], [йаки́йс′], [рел′йе́ф]

Last updated