Запитання до теми

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Запитання до теми

1. Якими літерами голосні звуки передаються на письмі?

Показати правильну відповідь Приховати

Голосні звуки на письмі передаються за допомогою 10 літер: а, о, у, і, и, е, я, ю, є, ї.

2. Які букви в українській мові можуть позначати або завжди позначають два звуки?

Показати правильну відповідь Приховати

Два звуки можуть позначати літери я, ю, є, ї, щ.

3. Назвіть основні правила запису фонетичних транскрипцій.

Показати правильну відповідь Приховати

1. У фонетичному записi слово, що транскрибується, беруть у квадратнi дужки. 2. Усi слова пишуться з маленької лiтери. 3. Ставиться наголос, якщо слова має кiлька складiв. 4. Не вживаються лiтери щ, я, ю, є, ї, ь та апостроф. 5. Подовженi приголоснi позначаються двокрапкою. 6. М’якiсть позначається знаком ′ пiсля м’якого приголосного. 7. Пом’якшенiсть позначається комою вгорi пiсля звука. 8. Ненаголошенi [е], [и] у фонетичнiй транскрипцiї позначаються [еи], [ие]. 9. Ненаголошений [о] перед складом з наголошеним [i] або [у] позначається [оу].

5. Що таке уподібнення приголосних за дзвінкістю?

Показати правильну відповідь Приховати

В українській мові глухі приголосні перед дзвінкими одзвінчуються.

6. У яких випадках У-В не чергуються?

Показати правильну відповідь Приховати

У-В не чергуються: - У словах, де вiд змiни звука змiнюється значення слова: вдача – удача. - У словах iншомовного походження та у власних назвах

7. Яким є наголос в українській мові та що це означає?

Показати правильну відповідь Приховати

Наголос в українській мові є вільним (у різних словах може припадати на різні склади) та рухомим (може переміщуватися зі зміною слова).

Last updated