Сполучник

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Сполучник

Визначення Сполучник — службова частини мови, яка вживається для поєднання однорiдних членiв речення або частин складного речення та виражає смисловi зв’язки мiж ними.

Наприклад: їсти та спати, тому що.

Зміст підрозділу:

Last updated