Закінчення

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Закінчення

Визначення Закінчення — змiнна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення, а також слугує для зв’язку слiв у словосполученнi й реченнi.

Наприклад: у словi лiтнiй закiнчення -iй вказує на чоловiчий рiд, однину, називний вiдмiнок (тобто слово вiдповiдає на питання який?).

Усi змiннi слова мають закiнчення. Воно може бути нульовим, якщо не позначається лiтерою i не виражається звуком, але має граматичне значення. Наприклад, у словi лiс нульове закiнчення вказує на чоловiчий рiд, однину, називний вiдмiнок (тобто слово вiдповiдає на питання що?)

Не мають закiнчення незмiнюванi слова:

  • прислiвники (як?): голосно, зранку

  • дiєприслiвники (що роблячи? що зробивши?): пишучи, приїхавши

  • iнфiнiтив дiєслова (що робити? що зробити?): робити, читати

  • незмiнюванi слова iншомовного походження: таксi, бюро

Виберіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення:колібрі, таксі, ледідень, важко, журіпоні, птах, прибігшиприбігши, ходити, шлях День, птах, шлях – нульове закінчення.

Last updated