Вiдмiнювання займенникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Вiдмiнювання займенникiв

Особливостi вiдмiнювання займенникiв залежать вiд того, з якою частиною мови вони спiввiдноснi.
Займенники, спiввiдноснi з iменниками
З iменниками спiввiдноснi особовi займенники, зворотний, а також питальнi, вiдноснi, заперечнi та неозначенi з основами хто, що.
Вiдмiнки
Приклади
Називний
я
ми
вона
вони
-
будь-кого
нiщо
Родовий
мене
нас
її(до неї)
їх(до них)
себе
будь-кого
нiчого
Давальний
менi
нам
їй
їм
собi
будь-кому
нiчому
Знахiдний
мене
нас
її(у неї)
їх(у них)
себе
будь-кого
нiщо
Орудний
мною
нами
нею
ними
собою
будь-ким
нiчим
Мiсцевий
...менi
...нас
...нiй
...них
...собi
...будь-кому
...нi на чому
Займенники, спiввiдноснi з прикметниками
Із займенниками спiввiдноснi присвiйнi (мiй, твiй, наш, ваш, свiй, їхнiй), вказiвнi (цей, той, такий), означальнi (сам, самий, всякий, кожний, жодний, iнший), питальнi i вiдноснi (який, чий, котрий) займенники, а також неозначенi та заперечнi з основами який, чий, котрий.
Вiдмiнки
Приклади
Називний
мiй
цей
кожний
який
Родовий
мого
цього
кожного
якого
Давальний
моєму
цьому
кожному
якому
Знахiдний
мiй, мого
цей, цього
у кожного
який, якого
Орудний
моїм
цим
кожним
яким
Мiсцевий
...моєму(моїм)
...цьому(цiм)
...кожному(кожнiм)
...якому(якiм)
Займенники, спiввiдноснi з числiвниками
З числiвниками спiввiдноснi вказiвний займенник стiльки, питально-вiдносний займенник скiльки та заперечнi i неозначенi, утворенi вiд нього.
Вiдмiнки
Приклади
Називний
стiльки
скiльки
Родовий
стiлькох
скiлькох
Давальний
стiльком
скiльком
Знахiдний
стiльки, стiлькох
скiльки, скiлькох
Орудний
стiлькома
скiлькома
Мiсцевий
...стiлькох
...скiлькох
Правильною є форма займенника:нагородили їй за участьзупинилися на йомудопоміг мойому батьковіна чиєму боці перевага Чиєму і чийому – паралельні форми. Нагородили їй за участь – нагородили її за участь. Зупинилися на йому – зупинилися на ньому. Допоміг мойому батькові – допоміг моєму батькові.