Вiдмiнювання займенникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Вiдмiнювання займенникiв

Особливостi вiдмiнювання займенникiв залежать вiд того, з якою частиною мови вони спiввiдноснi.

Займенники, спiввiдноснi з iменниками

З iменниками спiввiдноснi особовi займенники, зворотний, а також питальнi, вiдноснi, заперечнi та неозначенi з основами хто, що.

Вiдмiнки

Приклади

Називний

я

ми

вона

вони

-

будь-кого

нiщо

Родовий

мене

нас

її(до неї)

їх(до них)

себе

будь-кого

нiчого

Давальний

менi

нам

їй

їм

собi

будь-кому

нiчому

Знахiдний

мене

нас

її(у неї)

їх(у них)

себе

будь-кого

нiщо

Орудний

мною

нами

нею

ними

собою

будь-ким

нiчим

Мiсцевий

...менi

...нас

...нiй

...них

...собi

...будь-кому

...нi на чому

Займенники, спiввiдноснi з прикметниками

Із займенниками спiввiдноснi присвiйнi (мiй, твiй, наш, ваш, свiй, їхнiй), вказiвнi (цей, той, такий), означальнi (сам, самий, всякий, кожний, жодний, iнший), питальнi i вiдноснi (який, чий, котрий) займенники, а також неозначенi та заперечнi з основами який, чий, котрий.

Вiдмiнки

Приклади

Називний

мiй

цей

кожний

який

Родовий

мого

цього

кожного

якого

Давальний

моєму

цьому

кожному

якому

Знахiдний

мiй, мого

цей, цього

у кожного

який, якого

Орудний

моїм

цим

кожним

яким

Мiсцевий

...моєму(моїм)

...цьому(цiм)

...кожному(кожнiм)

...якому(якiм)

Займенники, спiввiдноснi з числiвниками

З числiвниками спiввiдноснi вказiвний займенник стiльки, питально-вiдносний займенник скiльки та заперечнi i неозначенi, утворенi вiд нього.

Вiдмiнки

Приклади

Називний

стiльки

скiльки

Родовий

стiлькох

скiлькох

Давальний

стiльком

скiльком

Знахiдний

стiльки, стiлькох

скiльки, скiлькох

Орудний

стiлькома

скiлькома

Мiсцевий

...стiлькох

...скiлькох

Правильною є форма займенника:нагородили їй за участьзупинилися на йомудопоміг мойому батьковіна чиєму боці перевага Чиєму і чийому – паралельні форми. Нагородили їй за участь – нагородили її за участь. Зупинилися на йому – зупинилися на ньому. Допоміг мойому батькові – допоміг моєму батькові.

Last updated