Чергування приголосних звуків

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Чергування приголосних звуків

Чергування [г] – [ж], [к] – [ч], [х] - [ш]. Вiдбуваються при словотвореннi i словозмiнi: увага - уважний - зауваження, галка - галчин - галченя - Галченко, смiх - смiшний – усмiшка.

Чергування [г] – [з′], [к] – [ц′], [х] – [с′]. Вiдбуваються при словозмiнi перед закiнченням -i: луг - у лузi, райдуга - райдузi, гiлка - на гiлцi, донька - доньцi, свекруха - свекрусi, капелюх - у капелюсi.

У дiєсловах вiдбувається перехiд приголосних [д], [т], [з], [с] у шиплячi, а саме:

т - ч

котити - кочу

ст - щ

пустити - пущу

зд - ждж

їздити - їжджу

д - дж

садити - саджу

В iнших частинах мови чергується [д] — [ж]: уродити — урожай, огородити — огорожа, погода — погожий, переходити — перехожий, правда — справжнiй.

У буквосполученнях дт, тт першi звуки [д] i [т] чергуються з приголосним [с]: веду — вести, ненавидiти — ненависть, цвiт — цвiсти, мету — мести.

Приголосні чергуються у слові:горохдиванлітощастя горох – горошок

Last updated