Словоскладання

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Словоскладання

Визначення Словоскладання — це спосiб творення нових слiв поєднанням кiлькох iнших.
Наприклад: кiловат + година = кiловат-година.
Усі слова утворені складанням слів або основ у рядку:літературознавець, крутосхил, пережитиволелюбний, хвилеріз, лист-замовленнязірвиголова, пройдисвіт, підрозділсніжно-білий, фіолетово-жовтий, прикордонник
Волелюбний – воля + любити, хвилеріз – хвиля + різати, босоніж – босий + нога. Ці слова утворенні складанням основ.
Лист-замовлення – складання слів.
Пережити, підрозділ – префіксальний.
Прикордонник – префіксально-суфіксальний.