Префікс

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Префікс

Визначення Префікс — значуща частина слова, що стоїть перед коренем i слугує для творення нових слiв чи iнших граматичних форм одного слова.

Словотворчi префiкси змiнюють лексичне значення слова. Наприклад: глядач – наглядач (що робити? – що зробити?).

А формотворчi префiкси використовуються для утворення нових форм слiв. Наприклад: писати – дописати (доконаний вид дiєслова).

Виберіть рядок, у якому всі слова мають префікс:привезти, архіважливий, антитерористичнийперебігти, прийти, архіваріусзабігти, надзвичайний, правдапрадавній, перемога, зсунути Архіваріус, правда, перемога – префіксів немає.

Усі слова мають префікс у рядку:перемога, премудрий, прибігти, завеликийвмовити, вгору, дописати, створитиприкореневий, овочесховище, вмістити, перейтиплавець, лісок, історик, ростокпрегарний, зіставити, мореплавець, приєднати Архіваріус, правда, перемога – префіксів немає.

Last updated