Подiл iменникiв на групи

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Поділ іменників на групи

Iменники I i II вiдмiн подiляються на тверду, м‘яку та мiшану групи, залежно вiд їхнiх вiдмiнкових закiнчень.
I Відміна
Тверда
М’яка
Мішана
Основа іменника закінчується на
твердий нешиплячий: староста, фабрика.
м’який: кузня, надія.
шиплячий: вежа, тиша.
II Відміна
Тверда
М’яка
Мішана
Іменники чоловічого роду з основою на твердий нешиплячий: степ, студент.
Іменники чоловічого роду з основою на м’який: тюль, місяць.
Іменники з основою на шиплячий (крім середнього роду): читач, товариш.
Іменники середнього роду з закінченням на -о: золото, місто.
Іменники середнього роду з закінченням на -я: зілля, вітання.
Іменники середнього роду з закінченням на -е (крім основи на твердий шиплячий): море, горе.
Іменники на -р
Більшість іменників на -р: прапор, стовбур. + Виняток: комар, снігур і звір.
Які в називному відмінку множини мають закінчення -і, а в родовому -я, -ю: кобзар, шахтар.
Назви за діяльністю або професією з наголошеним суфіксом -яр: газетяр, каменяр.
Іншомовного походження: абажур, інженер.
Односкладові: вир, сир.
З постійно наголошеними -ар, -яр, -ир: ювіляр.
До твердої групи належать обидва іменники в рядку:староста, весіллябатько, допомога робота, сторож Микола, тюль Батько – II відміна, іменник чоловічого роду з основою на твердий нешиплячий приголосний. Допомога – I відміна, іменник з основою на твердий нешиплячий приголосний. На належать до твердої групи іменники: весілля (II відміна, м’яка група), сторож (II відміна, мішана група), тюль (II відміна, м’яка група).
До м’якої групи належать усі іменники в рядку:якір, знання, молодь, пісняркомар, вулиця, поле, ведмідьлицар, передмістя, каменяр, сонцеолень, море, криниця, димар мрія, кінець, стаття, школяр Олень - II відміна, іменник з основою на м’який приголосний. Море - II відміна, іменник середнього роду з закінченням -е. Криниця – I відміна, іменник з основою на м’який приголосний. Димар - II відміна, іменник має в Н. в. мн. закінчення -і, а у Р. в. одн. закінчення -я, -ю. Не належать до м’якої групи іменники: пісняр (мішана група), комар (тверда група), каменяр (мішана група), школяр (мішана група)