Дiєприкметниковий зворот

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Дiєприкметниковий зворот

Визначення Дiєприкметниковий зворот — це поєднання дiєприкметника з залежними словами.
Наприклад: Кликало небо, засiяне зорями. Засiяне зорями – дiєприкметниковий зворот. Небо – пояснюване слово.
Дiєприкметниковий зворот видiляють комами:
  • Якщо вiн стоїть пiсля означуваного слова: Сонце золотить гори, укритi лiсом.
  • Якщо вiн стоїть перед означуваним словом, вираженим особовим займенником: Стомленi сонцем, ми поверталися додому.
  • Якщо мiж ним i пояснюваним словом стоять iншi члени речення: Вiдкрита на першiй сторiнцi, перед нами лежала книжка.
Дiєприкметниковий зворот НЕ видiляють комами:
  • Якщо вiн стоїть перед означуваним словом: Сонце золотить укритi лiсом гори.
ЗНО
Дiєприкметниковий зворот не можна розривати iншими членами речення. Наприклад: Стомленi поверталися ми додому сонцем. – Стомленi сонцем, ми поверталися додому. Також краще ставити дiєприкметниковий зворот ближче до пояснюваного слова, щоб уникнути спотворення.
Близькими до пасивних дiєприкметникiв минулого часу є безособовi форми на -но, -то. Наприклад: написано – написаний. Вони теж незмiнюванi.
Дієприкметниковий зворот є в реченні:На столі лежали листи, написані рукою батькаПожовкле листя стелиться під ноги.Вона зачарована красою.На полі лежить сніг. Написані рукою батька – дієприкметниковий зворот (дієприкметник + залежні слова).