Змiни приголосних за творення слiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Змiни приголосних за творення слiв

Щоб утворити прикметник чи iменники з суфiксами -ськ-, -ств- треба подивитися на кiнцевий приголосний основи й скористатися такими «формулами»:

  • г, ж, з + -ськ- = -зьк-: Прага – празький;

  • к, ч, ц + -ськ- = -цьк-: Безрадичi – безрадицький;

  • х, ш, с + -ськ- = -ськ-: Чуваш – чуваський;

  • г, ж, з + -ств- = -зтв-: боягуз – боягузтво;

  • к, ч, ц + -ств- = -цтв-: представник – представництво;

  • х, ш, с + -ств- = -ств-: птах – птаство.

Винятки: казахський, тюркський, баскський, меккський, нью-йоркський.

Iншi приголоснi перед суфiксами -ськ-, -ств- зберiгаються на письмi. Наприклад: студент - студентський - студентство.

Щоб вiд прикметника з суфiксом -ськ-, -цьк-, -зьк- утворити iменник з суфiксом -ин-, треба скористатися такими «формулами»:

  • -ськ- + -ин- = щ: луганський – Луганщина;

  • -цьк- + -ин- = чч: донецький – Донеччина;

  • -зьк- + -ин- = жч: збаразький – Збаражчина.

Звернiть увагу, що також можливим є варiант -ськ- + -ин- = тч, якщо лiтера т була в прикметнику: рекрутський – рекрутчина.

Виняток: галицький - Галичина.

Щоб вiд iменника з кiнцевим приголосним к, ц(ь) утворити прикметник з суфiксом -н- треба скористатися «формулою»:

  • к, ц(ь) + -н- = чн: яйце – яєчний, вiк – вiчний;

Винятки: рушник, рушниця, мiрошник, соняшник, торiшнiй, сердешний (бiдолашний).

Правильно утворено всі прикметники в рядку: Люксембург - люксембургзький, ткач - ткацький Воронеж - воронезький, Кременчук - кременчузький хижак - хижацький, Нью-Йорк - нью-йоркський Франція - французьський, Мекка - меккський

г + ськ + зьк: Люксембург – люксембурзький;

к + ськ = цьк: Кременчук – кременчуцький;

ц + ськ = зьк: Франція – французький.

Правильно написано всі слова рядка: козацтво, брацтво, боягузтво студенство, земляцтво, людство чаклунство, жінотство, слідство свідоцтво, агентство, панство Братство, студентство, жіноцтво.

Last updated