Змiни приголосних за творення слiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Змiни приголосних за творення слiв

Щоб утворити прикметник чи iменники з суфiксами -ськ-, -ств- треба подивитися на кiнцевий приголосний основи й скористатися такими «формулами»:
  • г, ж, з + -ськ- = -зьк-: Прага – празький;
  • к, ч, ц + -ськ- = -цьк-: Безрадичi – безрадицький;
  • х, ш, с + -ськ- = -ськ-: Чуваш – чуваський;
  • г, ж, з + -ств- = -зтв-: боягуз – боягузтво;
  • к, ч, ц + -ств- = -цтв-: представник – представництво;
  • х, ш, с + -ств- = -ств-: птах – птаство.
Винятки: казахський, тюркський, баскський, меккський, нью-йоркський.
Iншi приголоснi перед суфiксами -ськ-, -ств- зберiгаються на письмi. Наприклад: студент - студентський - студентство.
Щоб вiд прикметника з суфiксом -ськ-, -цьк-, -зьк- утворити iменник з суфiксом -ин-, треба скористатися такими «формулами»:
  • -ськ- + -ин- = щ: луганський – Луганщина;
  • -цьк- + -ин- = чч: донецький – Донеччина;
  • -зьк- + -ин- = жч: збаразький – Збаражчина.
Звернiть увагу, що також можливим є варiант -ськ- + -ин- = тч, якщо лiтера т була в прикметнику: рекрутський – рекрутчина.
Виняток: галицький - Галичина.
Щоб вiд iменника з кiнцевим приголосним к, ц(ь) утворити прикметник з суфiксом -н- треба скористатися «формулою»:
  • к, ц(ь) + -н- = чн: яйце – яєчний, вiк – вiчний;
Винятки: рушник, рушниця, мiрошник, соняшник, торiшнiй, сердешний (бiдолашний).
Правильно утворено всі прикметники в рядку: Люксембург - люксембургзький, ткач - ткацький Воронеж - воронезький, Кременчук - кременчузький хижак - хижацький, Нью-Йорк - нью-йоркський Франція - французьський, Мекка - меккський
г + ськ + зьк: Люксембург – люксембурзький;
к + ськ = цьк: Кременчук – кременчуцький;
ц + ськ = зьк: Франція – французький.
Правильно написано всі слова рядка: козацтво, брацтво, боягузтво студенство, земляцтво, людство чаклунство, жінотство, слідство свідоцтво, агентство, панство Братство, студентство, жіноцтво.