Comment on page

Сполучення йо, ьо

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Сполучення йо, ьо

Для позначення звукосполучення [йо] пишеться «йо»
Для позначення мякостi попереднього приголосного пишеться «ьо»
На початку слова: його, йод.
В усiх iнших випадках: шiстьох, льох.
Пiсля приголосного (найчастiше на початку складу): серйозний, курйоз.
Пiсля голосного: район, майор.
Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: ..ого, ..од, баталь..он медаль..он, ль..одовиковий, га..овий гал..орка, кра..овий, оши..ок міль..он, сер..озний, маль..овничий
Його, йод, батальйон.
Льодовиковий, гальорка, мальовничий.