Групи сполучникiв за вживанням

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Групи сполучникiв за вживанням

Одиничнi

Повторюванi

Парнi

i, а, але, та, коли, якби

i...i, або...або, нi...нi

хоч...але, як...так i, якщо...то

Якби ви знали паничi, де люди плачуть живучи.

Менi однаково, чи буду я жить в Українi чи нi, чи хто згадає, чи забуде,мене в снiгу на чужинi – однаковiсiнько менi.

Як дбаєш, так i маєш.

Важливо розрiзняти сполучники i однозвучнi з ними повнозначнi слова з частками або прийменниками, якi пишуться окремо. Наприклад: проте – про те, зате – за те, якби – як би, якщо – як що, щоб – що б.

На однозвучне повнозначне слово зазвичай падає наголос, а сполучники можна замiнити iншими синонiмiчними сполучниками.

Сполучники

Однозвучнi слова

проте (зате) = але (однак)

про те (за те)

Дверi були зачиненi, проте (але) вiн потрапив у кiмнату.

Вiн розповiв про те, як вiдпочив.

щоб = аби

що б

Щоб (аби) добре жити треба багато працювати.

Що б не трапилося, не засмучуйся.

якби = коли б

як би

Якби (коли б) знав я чари, що спиняють хмари.

Як би ти не знав багато, а бiльше за всiх не знатимеш.

якщо = коли

як що

Якщо (коли) надумаєш – приходь.

Вони в життi не сердилися й разу. I дiти гарнi, й любий чоловiк. Але як що вважали за образу, – вони мовчали страшно i навiк.

притому = до того ж

при тому

Здається, вони в саду, i притому (до того ж) в найкращому настрої.

При тому бунтi я мав згубити корону i голову, але не згубив нi тiєї, нi другої.

Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні:Неба тут було так багато, що очі тонули в нім, як в морі, та шукали, за що/б зачепитисяПокрий її хмарами твойого горя, що/б були блискавка й грім.Вона просила завжди вірити й надіятися, що/б не трапилося. Не знаю, що/б я сказала. Покрий її хмарами твойого горя, аби були блискавка й грім.

Last updated