Групи сполучникiв за значенням

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Групи сполучникiв за значенням

За значенням сполучники подiляються на суряднi та пiдряднi.

Суряднi з’єднують однорiднi члени або рiвноправнi речення: Bесело та цiкаво; Пiдiйде сонце високо, а Тарас ще спить. Пiдряднi сполучники приєднуть пiдряднi речення до головного: Через дверi було видно маленьку кiмнату, де жила проскурниця.

Групи сполучникiв

Приклади сполучникiв

Суряднi

єднальнi

i, й, та (i), анi...анi, нi...нi, i...i, не тiльки...а й

протиставнi

а, але, та (але), проте, зате, однак

роздiловi

або, чи, хоч, або...або,чи...чи, то...то, хоч...хоч, не то...не то, чи то...чи то

Пiдряднi

причиновi

тому що, через те що, бо, у зв’язку з тим що, оскiльки

часовi

тiльки, як, щойно, коли, як тiльки, ледве, пiсля того як

умовнi

коли, коли б, якщо, якби, аби, як, якщо...то

мети

аби, щоб, для того щоб

допустовi

хоч, хоча, незважаючи на, те що, дарма що, хай, нехай

порiвняльнi

мов, як, наче, неначе, нiби, немовбито, немов

з’ясувальнi

як, щоб, що

мiри та ступеня

що й, що аж, аж

наслiдковi

так що

Last updated