Запитання до теми

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Запитання до теми

1. Що таке фразеологізм?

Показати правильну відповідь Приховати

Фразеологiзм — стiйке поєднання слiв, яке виступає в мовi як неподiльний за значенням вислiв (дорiвнює одному слову за значенням). Нi за цапову душу — даремно.

2. Які види фразеологізмів існують?

Показати правильну відповідь Приховати

Фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення.

3. Які джерела походження фразеологізмів ви знаєте?

Показати правильну відповідь Приховати

Народна мова та усна народна творчiсть, антична мiфологiя, Бiблiя.

4. Що таке прислів’я?

Показати правильну відповідь Приховати

Прислiв’я — це народний вислiв повчального змiсту, що виражений реченням. Вiн формулює життєву закономiрнiсть або передає узагальнений суспiльний досвiд.

5. Чим прислів’я відрізняється від приказки?

Показати правильну відповідь Приховати

Прислів’я має повчальний зміст, а приказка – ні.

6. Що таке афоризм?

Показати правильну відповідь Приховати

Афоризм — словесна формула, яка виражає думку узагальнено i в стислiй формi. Афоризми завжди мають автора.

Last updated