Основоскладання

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Основоскладання

Визначення Основоскладання — спосiб творення слiв, за якого двi i бiльше основ поєднуються в одне слово за допомогою iнтерфiксiв.

Наприклад: хмари + чесати = хмарочос. Повнi основи можуть поєднуватися за допомогою сполучних голосних о, е та є.

Наприклад: паровоз, зорепад, краєвид.

Лiтеру о пишемо, якщо перша частина слова закiнчується на твердий приголосний або утворена вiд прикметника. Наприклад: середньовiччя. Виняток: овочесховище.

Лiтеру е пишемо, якщо перша частина слова утворена вiд iменника з м’якою основою. Наприклад: буревiй.

Лiтеру є пишемо, якщо перша частина слова закiнчується на подовжений приголосний або [й]. Наприклад: життєлюбний.

Усі слова утворенні складанням основ, ОКРІМ:намордникхмарочосземлеробперехід, синь, юнь, злітпершоджерело Намордник – префіксально-суфіксальний спосіб

Літеру о замість пропуску треба писати в усіх словах рядка:ясн..окий, чорн..бровий, бур..вій, сам..вчителькругл..лиций, груш..подібний, вітр..вій, бур..ломчорн..бривці, вір..вчення, рівн..правність, вугл..видобутоксив..головий, бетон..змішувач, літ..писний, житт..стверднийрівн..правний, чорт..полох, чорн..гуз, свіж..вимитий

Рівноправний, чорногуз, свіжовимитий – перша частина слова утворена від прикметника. Чортополох – перша частина слова закінчується на твердий шиплячий.

Бурелом, вуглевидобуток – пишемо е, бо перша частина утворена від іменника з м’якою основою (буря, вугілля).

Життєствердний – пишемо є, бо перша частина слова закінчується на подовжений приголосний.

Last updated