Вiдмiнювання прикметникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Вiдмiнювання прикметникiв

Вiдмiнковi закiнчення прикметникiв залежать вiд групи, до якої цi прикметники належать.

Тверда група

Прикметники з основою на твердий приголосний.

мiцний тихий

Прикметники з основою на -й-.

крайнiй

М’яка група

Прикметники з основою на м’який -н-.

лiтнiй

Прикметники на -шнiй, -жнiй, якi утворенi вiд прислiвникiв:

торiшнiй дорожнiй

ЗНО Потрiбно розрiзняти паронiмiчнi прикметники. Наприклад: дружна родина – дружнiй погляд. Перший з них належить до твердої групи, а другий – до м’якої.

Не належать анi до м’якої, анi до твердої групи прикметники на -лиций: бiлолиций, круглолиций.

Last updated