Приголосні звуки

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Приголосні звуки

Приголоснi звуки утворюються за участю голосу i шуму. Усього в українськiй мовi є 32 приголосних.

Приголоснi, у твореннi яких переважає голос, називають сонорними. До сонорних належать: i м’якi ′, ′, ′.

Як запам’ятати «Ми не Валерiй» або «Ми винили рiй».

Приголоснi, у твореннi яких переважає шум, називають шумними. Шумнi приголоснi подiляються на дзвiнкi та глухi. Дзвiнкi творяться за допомогою голосу та шуму, а глухi – лише шуму. Дзвiнкi та глухi приголоснi утворюють пари. Виняток: глухий .

Як запам’ятати «Хоч фокус – це шепiт».

ЗНО У завданнях, де необхiдно знайти дзвiнкi чи глухi приголоснi, сонорнi вважаються дзвiнкими. В деяких iнших завданнях з фонетики власне дзвiнкi i сонорнi слiд розрiзняти. Наприклад, сонорнi не можуть оглушуватися, а дзвiнкi можуть.

Приголоснi звуки у певнiй позицiї в словi можуть бути твердими та м’якими або твердими та пом’якшеними.

Усi м’якi приголоснi мають твердi вiдповiдники. Виняток: [], який завжди м’який. В фонетичнiй транскрипцiї м’якiсть приголосних позначається скiсною рискою, розташованою вгорi пiсля букви: [′].

Як запам’ятати «Де ти з’їси цi лини, Дзар». М’який звук [$$й$$] тут «ховається» у лiтерi $$ї$$.

Iншi приголоснi в деяких позицiях можуть бути пом’якшеними. В фонетичнiй транскрипцiї пом’якшенiсть приголосних позначається пiсля звука комою вгорi: [’].

Пом’якшеними можуть стати:

  • губнi: [′], [′], [′], [′], [′];

  • гортанний [′];

  • задньоязиковi [′], [′], [′];

  • шиплячi [′], [′], [′],[′]

Якщо вони стоять перед . Перед м’яким знаком вони не стоять нiколи. Наприклад: бiль [б′iль], мiсто [м′iсто].

Усі приголосні звуки тільки глухі в рядку:ситечко, тактика, пайок, часопистиша, капуста, пайок, сахатисяшахи, фокус, ціпочок, цяткатьохкати, папуга, цятка, цукати «Хоч фокус – це шепіт»

Твердими та м’якими можуть бути приголосні у рядку:д, с, з, л, м, н, ц, рр, н, л, з, с, п, д, тд, с, ц, з, л, н, р, тд, ц, з, л, н, с, р, в «Де ти з’їси ці лини, Дзар»

Last updated