Comment on page

Приголосні звуки

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Приголосні звуки

Приголоснi звуки утворюються за участю голосу i шуму. Усього в українськiй мовi є 32 приголосних.
Приголоснi, у твореннi яких переважає голос, називають сонорними. До сонорних належать: i м’якi ′, ′, ′.
Як запам’ятати «Ми не Валерiй» або «Ми винили рiй».
Приголоснi, у твореннi яких переважає шум, називають шумними. Шумнi приголоснi подiляються на дзвiнкi та глухi. Дзвiнкi творяться за допомогою голосу та шуму, а глухi – лише шуму. Дзвiнкi та глухi приголоснi утворюють пари. Виняток: глухий .
Дзвiнкi
[$$б$$]
[$$г$$]
[$$ґ$$]
[$$д$$]
[$$ж$$]
[$$\widehat{дж}$$]
[$$з$$]
[$$\widehat{дз}$$]
[$$д$$′]
[$$з$$′]
[$$\widehat{дз}$$′]
Глухi
[$$п$$]
[$$х$$]
[$$к$$]
[$$т$$]
[$$ш$$]
[$$ч$$]
[$$с$$]
[$$ц$$]
[$$т$$′]
[$$с$$′]
[$$ц$$′]
[$$ф$$]
Як запам’ятати «Хоч фокус – це шепiт».
ЗНО У завданнях, де необхiдно знайти дзвiнкi чи глухi приголоснi, сонорнi вважаються дзвiнкими. В деяких iнших завданнях з фонетики власне дзвiнкi i сонорнi слiд розрiзняти. Наприклад, сонорнi не можуть оглушуватися, а дзвiнкi можуть.
Приголоснi звуки у певнiй позицiї в словi можуть бути твердими та м’якими або твердими та пом’якшеними.
Усi м’якi приголоснi мають твердi вiдповiдники. Виняток: [], який завжди м’який. В фонетичнiй транскрипцiї м’якiсть приголосних позначається скiсною рискою, розташованою вгорi пiсля букви: [′].
М’якi
[$$д$$′]
[$$т$$′]
[$$з$$′]
[$$с$$′]
[$$ц$$′]
[$$л$$′]
[$$н$$′]
[$$р$$′]
[$$\widehat{дз}$$′]
[$$й$$]
Твердi
[$$д$$]
[$$т$$]
[$$з$$]
[$$с$$]
[$$ц$$]
[$$л$$]
[$$н$$]
[$$р$$]
[$$\widehat{дз}$$]
Приголоснi стають м’якими i позначаються у транскрипцiї знаком ′, якщо пiсля них стоять . Наприклад : тiтка [
тт
іˊтка\acute{і}тка
].
Як запам’ятати «Де ти з’їси цi лини, Дзар». М’який звук [$$й$$] тут «ховається» у лiтерi $$ї$$.
Iншi приголоснi в деяких позицiях можуть бути пом’якшеними. В фонетичнiй транскрипцiї пом’якшенiсть приголосних позначається пiсля звука комою вгорi: [’].
Пом’якшеними можуть стати:
  • губнi: [′], [′], [′], [′], [′];
  • гортанний [′];
  • задньоязиковi [′], [′], [′];
  • шиплячi [′], [′], [′],[′]
Якщо вони стоять перед . Перед м’яким знаком вони не стоять нiколи. Наприклад: бiль [б′iль], мiсто [м′iсто].
Усі приголосні звуки тільки глухі в рядку:ситечко, тактика, пайок, часопистиша, капуста, пайок, сахатисяшахи, фокус, ціпочок, цяткатьохкати, папуга, цятка, цукати «Хоч фокус – це шепіт»
Твердими та м’якими можуть бути приголосні у рядку:д, с, з, л, м, н, ц, рр, н, л, з, с, п, д, тд, с, ц, з, л, н, р, тд, ц, з, л, н, с, р, в «Де ти з’їси ці лини, Дзар»