Приголосні звуки
У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Приголосні звуки

Приголоснi звуки утворюються за участю голосу i шуму. Усього в українськiй мовi є 32 приголосних.
Приголоснi, у твореннi яких переважає голос, називають сонорними. До сонорних належать: i м’якi ′, ′, ′.
Як запам’ятати «Ми не Валерiй» або «Ми винили рiй».
Приголоснi, у твореннi яких переважає шум, називають шумними. Шумнi приголоснi подiляються на дзвiнкi та глухi. Дзвiнкi творяться за допомогою голосу та шуму, а глухi – лише шуму. Дзвiнкi та глухi приголоснi утворюють пари. Виняток: глухий .
Дзвiнкi
[$б$]
[$г$]
[$ґ$]
[$д$]
[$ж$]
[$\widehat{дж}$]
[$з$]
[$\widehat{дз}$]
[$д$′]
[$з$′]
[$\widehat{дз}$′]
Глухi
[$п$]
[$х$]
[$к$]
[$т$]
[$ш$]
[$ч$]
[$с$]
[$ц$]
[$т$′]
[$с$′]
[$ц$′]
[$ф$]
Як запам’ятати «Хоч фокус – це шепiт».
ЗНО У завданнях, де необхiдно знайти дзвiнкi чи глухi приголоснi, сонорнi вважаються дзвiнкими. В деяких iнших завданнях з фонетики власне дзвiнкi i сонорнi слiд розрiзняти. Наприклад, сонорнi не можуть оглушуватися, а дзвiнкi можуть.
Приголоснi звуки у певнiй позицiї в словi можуть бути твердими та м’якими або твердими та пом’якшеними.
Усi м’якi приголоснi мають твердi вiдповiдники. Виняток: [], який завжди м’який. В фонетичнiй транскрипцiї м’якiсть приголосних позначається скiсною рискою, розташованою вгорi пiсля букви: [′].
М’якi
[$д$′]
[$т$′]
[$з$′]
[$с$′]
[$ц$′]
[$л$′]
[$н$′]
[$р$′]
[$\widehat{дз}$′]
[$й$]
Твердi
[$д$]
[$т$]
[$з$]
[$с$]
[$ц$]
[$л$]
[$н$]
[$р$]
[$\widehat{дз}$]
Приголоснi стають м’якими i позначаються у транскрипцiї знаком ′, якщо пiсля них стоять . Наприклад : тiтка [
тт
іˊтка\acute{і}тка
].
Як запам’ятати «Де ти з’їси цi лини, Дзар». М’який звук [$й$] тут «ховається» у лiтерi $ї$.
Iншi приголоснi в деяких позицiях можуть бути пом’якшеними. В фонетичнiй транскрипцiї пом’якшенiсть приголосних позначається пiсля звука комою вгорi: [’].
Пом’якшеними можуть стати:
  • губнi: [′], [′], [′], [′], [′];
  • гортанний [′];
  • задньоязиковi [′], [′], [′];
  • шиплячi [′], [′], [′],[′]
Якщо вони стоять перед . Перед м’яким знаком вони не стоять нiколи. Наприклад: бiль [б′iль], мiсто [м′iсто].
Усі приголосні звуки тільки глухі в рядку:ситечко, тактика, пайок, часопистиша, капуста, пайок, сахатисяшахи, фокус, ціпочок, цяткатьохкати, папуга, цятка, цукати «Хоч фокус – це шепіт»
Твердими та м’якими можуть бути приголосні у рядку:д, с, з, л, м, н, ц, рр, н, л, з, с, п, д, тд, с, ц, з, л, н, р, тд, ц, з, л, н, с, р, в «Де ти з’їси ці лини, Дзар»