Склад. Складоподіл

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Склад. Складоподіл

Визначення Склад — найменша одиниця мовлення.
Це один голосний звук або голосний звук з одним чи кiлькома приголосними, якi вимовляються одним поштовхом видихуваного повiтря. Основою складу є голоснi звуки. Кiлькiсть складiв у словi залежить вiд кiлькостi голосних. Приголоснi не є складотворними i можуть стояти у складi перед голосним чи пiсля нього. Наприклад: ра-курс, три-во-га, мо-люск.
Склади бувають вiдкритими i закритими.
Вiдкритi склади закiнчуються на голосний: кра-ї-на.
Закритi закiнчуються на приголосний: iн-вен-тар.
Привила подiлу слiв на склади:
  • Один приголосний мiж голосними належить до наступного складу: кни-га.
  • Однаковi шумнi звуки, що стоять поряд, належать до наступного складу: го-спо-дар, ща-стя.
  • Два сонорнi звуки, що стоять поряд, належать до рiзних складiв: вiль-но, вiр-нiсть.
  • Дзвiнкий i глухий приголоснi, що стоять поряд, належать до рiзних складiв: греб-ти, нiж-ка.
  • Шумний i сонорний мiж голосними належать до одного складу: бли-зня-та, му-дрець.
  • Подовженi приголоснi належать до наступного складу: збi-жжя, бу-ття, во-ло-сся.
Три склади має кожне слово:соловей, долоня, поясненнятьохкає, весняний, єднанняпалітра, країна, майорбраконьєр, лісостеп, знання