Способи творення прикметникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Способи творення прикметникiв

 1. Префiксальним способом прикметники утворюються вiд:

  • Прикметникiв: важливий – надважливий.

  • Iменникiв (з прийменником без): без голоса – безголосий.

 2. Суфiксальним способом прикметники утворюються вiд:

  • Прикметникiв: бiлий – бiленький.

  • Iменникiв: лiто – лiтнiй.

  • Дiєслiв: гнути – гнучкий.

  • Прислiвникiв: вчора – вчорашнiй.

 3. Префiксально-суфiксальним способом прикметники утворюються вiд iменникiв: при березi – прибережний.

 4. Основоскладанням прикметники утворюються вiд:

  • Двох iменникiв: кислий i солодкий – кисло-солодкий.

  • Iменника та прикметника: довгi ноги – довгоногий.

  • Iменника та числiвника: сорок рокiв – сорокарiчний.

Last updated