Способи творення прикметникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Способи творення прикметникiв

 1. 1.
  Префiксальним способом прикметники утворюються вiд:
  • Прикметникiв: важливий – надважливий.
  • Iменникiв (з прийменником без): без голоса – безголосий.
 2. 2.
  Суфiксальним способом прикметники утворюються вiд:
  • Прикметникiв: бiлий – бiленький.
  • Iменникiв: лiто – лiтнiй.
  • Дiєслiв: гнути – гнучкий.
  • Прислiвникiв: вчора – вчорашнiй.
 3. 3.
  Префiксально-суфiксальним способом прикметники утворюються вiд iменникiв: при березi – прибережний.
 4. 4.
  Основоскладанням прикметники утворюються вiд:
  • Двох iменникiв: кислий i солодкий – кисло-солодкий.
  • Iменника та прикметника: довгi ноги – довгоногий.
  • Iменника та числiвника: сорок рокiв – сорокарiчний.