Способи творення прикметникiв
У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Способи творення прикметникiв

  1.
  Префiксальним способом прикметники утворюються вiд:
   Прикметникiв: важливий – надважливий.
   Iменникiв (з прийменником без): без голоса – безголосий.
  2.
  Суфiксальним способом прикметники утворюються вiд:
   Прикметникiв: бiлий – бiленький.
   Iменникiв: лiто – лiтнiй.
   Дiєслiв: гнути – гнучкий.
   Прислiвникiв: вчора – вчорашнiй.
  3.
  Префiксально-суфiксальним способом прикметники утворюються вiд iменникiв: при березi – прибережний.
  4.
  Основоскладанням прикметники утворюються вiд:
   Двох iменникiв: кислий i солодкий – кисло-солодкий.
   Iменника та прикметника: довгi ноги – довгоногий.
   Iменника та числiвника: сорок рокiв – сорокарiчний.