Групи вигукiв за значенням

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Групи вигукiв за значенням

Емоцiйнi

Волевиявлення

Мовного етикету

передають емоцiї, почуття, переживання

спонукають до певної дiї

виражають подяку, вибачення, привiтання, прощання

еге! Боже мiй!

алло! геть!

бувай! будь ласка!

Вигук виділено в реченні:Візьми ж та поприбирай.Геть, одчепися од мене!Нехай його чорти розкопують.Нащо це ти, Мотре, так прибираєшся?

Last updated