Вiдмiнки iменникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Відмінки іменників

В українськiй мовi iменники вiдмiнюються за сiмома вiдмiнками.

Відмінок

Питання

Приклад

Називний

Хто? Що?

Хлопець

Родовий

Кого? Чого?

Хлопця

Давальний

Кому? Чому?

Хлопцеві, хлопцю

Знахідний

Кого? Що?

Хлопця

Орудний

Ким? Чим?

Хлопцем

Місцевий

На кому? На чому? (У кому? У чому?)

На/у хлопцеві, хлопцю, хлопці

Кличний

Для звертання

Хлопче

Називний вiдмiнок — прямий, усi iншi — непрямi.

Називний вiдмiнок однини є початковою формою iменника.

НЕ змiнюються за вiдмiнками:

  1. Iншомовнi слова, що закiнчуються на голосний звук: кiно, меню, кашне. Виняток: пальто.

  2. Жiночi прiзвища на -о та приголосний: Нечитайло, Чубач.

  3. Iншомовнi прiзвища на -их, -ово-, -аго-, -е, -о, -i: Живаго, Черних.

  4. Бiльшiсть буквених абревiатур: НТР.

  5. Деякi складноскороченi слова: замдекана, завскладу.

Пам'ятайте Чоловiчi прiзвища на -о та приголосний вiдмiнюються: Павло Ткаченко, Павла Ткаченка, Павлу Ткаченку, Павла Ткаченка, Павлом Ткаченком, (на) Павлу Ткаченку.

Кличний вiдмiнок

  1. Якщо звертання складається з iм‘я та iм‘я по батьковi, то обидва слова вживаємо у кличному вiдмiнку. Наприклад: Олено Сергiївно.

  2. Якщо поєднанi двi загальнi назви, то форму кличного вiдмiнка має перше слово, а форму кличного або називного – друге. Наприклад: пане лiкарю або пане лiкар.

  3. Якщо звертання складається зi загальної назви та прiзвища, то прiзвище треба вживати у формi називного вiдмiнка. Наприклад: пане Коваль.

Білі стіни будинку вертають мені притомність. Виділений у реченні іменник ужитий у:називному відмінкузнахідному відмінкуродовому відмінкудавальному відмінку Білі стіни (кого? чого?) будинку вертають мені притомність.

Граматично правильне звертання в рядку:Шановний пане Микола!Високоповажний пане Бондаре!Вельмишановна Валеріє Сергіївно!Шановна пані Олена!Вельмишановний пан лікар! Вельмишановна Валеріє Сергіївно! – Якщо звертання складається з ім’я та ім’я по батькові, то обидва слова вживаємо у кличному відмінку. Шановний пане Микола! – Шановний пане Миколо! (Якщо звертання складається з двох іменників, то обидва слова зазвичай мають форму кличного відмінка). Високоповажний пане Бондарю! – Високоповажний пане Бондар (Якщо звертання складається з прізвища та загальної назви, то прізвище треба вживати у формі називного відмінка). Шановна пані Олена! – Шановна пані Олено! (Якщо звертання складається з двох іменників, то обидва слова зазвичай мають форму кличного відмінка). Вельмишановний пан лікар! – Вельмишановний пане лікар (лікарю)! (Якщо поєднані дві загальні назви, то форму кличного відмінка має перше слово, а форму кличного або називного – друге).

Last updated