Comment on page

Правопис окремих вiдмiнкових закiнчень iменникiв II вiдмiни в однинi

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис окремих вiдмiнкових закiнчень iменникiв II вiдмiни в однинi

Відмінок
Група
Закінчення
Приклади
Давальний
Тверда
-ові
степові
М’яка та мішана
-еві
велетневі, сторожеві
Орудний
Тверда
-ом
батьком
М’яка та мішана
-ем (-єм)
урожаєм, кущем
Кличний відмінок
Закінчення -у мають:
Закінчення -ю мають:
Закінчення -е мають:
Іменники твердої групи з суфіксами -к-, -ик-, -ок-: братику
Більшість іменників м’якої групи: велетню, кобзарю
Іменники м’якої групи з суфіксом -ець: хлопець - хлопче
Іншомовні імена на г, к, х: Жаку
Безсуфіксні іменники твердої групи: юнак - юначе
Деякі іменники мішаної групи, крім основи на -р, -ж: товаришу
Більшість іменників мішаної групи: стороже
Закінчення -ом у формі орудного відмінка однини мають усі іменники в рядку: велетень, президент папірус, пісняр стіл, чай звір, парашут Закінчення -ом у формі орудного відмінка однини мають іменники II відміни твердої групи. Звіром, парашутом – II відміна, тверда група. Чаєм, велетнем – II відміна, м’яка група. Піснярем - II відміна, мішана група.
Форму кличного відмінка утворено НЕправильно в рядку:хлопцюмісяцюФрідріхутоваришу Іменники II відміни м’якої групи з суфіксом -ець мають закінчення -е у формі кличного відмінка (хлопець - хлопче).