Вид дiєслова

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Види дiєслова

Дiєслова можуть називати дiю, обмежену в часi початком чи кiнцем, або дiю, не обмежену нi кiнцем, нi початком. За цiєю ознакою вони подiляються на два види: доконаний та недоконаний.
Доконаний
Недоконаний
означає обмежену в часi дiю, яка вже завершилася в минулому чи неодмiнно вiдбудеться в майбутньому
означає необмежену у часi, незавершену дiю в минулому, теперiшньому або майбутньому
що зробити? що зробив? що зробить?
що робити? що робив? що робитиме?
намалювати, зiграв, створить
малювати, грав, творитиме
Дієсловами доконаного виду є всі слова рядка:полетів, чекализачекав, написавграли, намалювалистворили, відповідали Доконаний вид: зачекав, написав, полетів, намалювали, створили. Недоконаний вид: чекали, грали, відповідали.