Групи прийменникiв за походженням

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Групи прийменникiв за походженням

За походженням прийменники розрiзняють непохiднi (первиннi) i похiднi (вториннi).

Первиннi з’явилися у мовi давно, вони не походять вiд iнших слiв. А вториннi утворилися вiд рiзних частин мови: iменникiв, прислiвникiв, дiєслiв.

Непохiднi (первиннi)

Похiднi (вториннi)

Не походять вiд iнших частин мови

Утворенi поєднанням двох чи бiльше непохiдних прийменникiв

Утвореннi поєднанням iменникiв i прислiвникiв з непохiдними прийменниками

Утворенi переходом iнших частин мови в прийменники

по, до, у, на

з-над, помiж, попiд

вiдповiдно до, назустрiч, згiдно з

шляхом, кiнець, близько

Last updated