Узгодження числiвникiв з iменниками

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Узгодження числiвникiв з iменниками

 1. 1.
  Числiвники один (одна, одне, одно, однi) узгоджуються з iменниками в родi, числi, вiдмiнку: одна книжка, одне вiкно, однi окуляри.
 2. 2.
  Числiвники два, три, чотири вимагають форми називного вiдмiнка множини: два стiльцi, три столи, чотири яблука.
 3. 3.
  Числiвники вiд п’яти вимагають форму родового вiдмiнка множини, як i збiрнi: п’ять ручок, багато рук.
 4. 4.
  Дробовi числiвники вимагають форму родового вiдмiнка однини: три п’ятi гектара.
 5. 5.
  При складених числiвниках iменники вживаються у вiдмiнку, якого вимагає останнє слово: сто вiсiм столiв, тридцять два зошити.
 6. 6.
  Якщо до складу мiшаних чисел входять слова половина, чверть, третина, то форму iменника визначає числiвник, що означає цiлi числа: три з половиною метри.
 7. 7.
  Числiвники пiвтора, пiвтори узгоджуються з iменниками в родовому вiдмiнку однини чоловiчого, середнього або жiночого роду вiдповiдно, а числiвник пiвтораста — з iменником жiночого роду в родовому вiдмiнку множини: пiвтори доби, пiвтора слова, пiвтораста робiтникiв.
Збiрнi числiвники вживаються лише з iменниками:
 1. 1.
  Назвами iстот чоловiчого роду: шестеро вовкiв.
 2. 2.
  Якi належать до IV вiдмiни: троє телят.
 3. 3.
  Назвами неiстот середнього роду: шестеро iмен.
 4. 4.
  Якi є множинними: двоє окулярiв.
Граматичну помилку допущено в рядку одне вікно чотири стола п’ять стільців півтора ліжка Чотири стола – чотири столи. Числівники два, три, чотири вимагають форми називного відмінка множини. Одне вікно – числівник один узгоджується в роді, числі та відмінку з іменником. П'ять стільців – числівник п'ять вимагає форму родового відмінка однини. Півтора ліжка – числівник півтора вживається з iменниками в родовому вiдмiнку однини чоловiчого або середнього роду.