Узгодження числiвникiв з iменниками

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Узгодження числiвникiв з iменниками

 1. Числiвники один (одна, одне, одно, однi) узгоджуються з iменниками в родi, числi, вiдмiнку: одна книжка, одне вiкно, однi окуляри.

 2. Числiвники два, три, чотири вимагають форми називного вiдмiнка множини: два стiльцi, три столи, чотири яблука.

 3. Числiвники вiд п’яти вимагають форму родового вiдмiнка множини, як i збiрнi: п’ять ручок, багато рук.

 4. Дробовi числiвники вимагають форму родового вiдмiнка однини: три п’ятi гектара.

 5. При складених числiвниках iменники вживаються у вiдмiнку, якого вимагає останнє слово: сто вiсiм столiв, тридцять два зошити.

 6. Якщо до складу мiшаних чисел входять слова половина, чверть, третина, то форму iменника визначає числiвник, що означає цiлi числа: три з половиною метри.

 7. Числiвники пiвтора, пiвтори узгоджуються з iменниками в родовому вiдмiнку однини чоловiчого, середнього або жiночого роду вiдповiдно, а числiвник пiвтораста — з iменником жiночого роду в родовому вiдмiнку множини: пiвтори доби, пiвтора слова, пiвтораста робiтникiв.

Збiрнi числiвники вживаються лише з iменниками:

 1. Назвами iстот чоловiчого роду: шестеро вовкiв.

 2. Якi належать до IV вiдмiни: троє телят.

 3. Назвами неiстот середнього роду: шестеро iмен.

 4. Якi є множинними: двоє окулярiв.

Граматичну помилку допущено в рядку одне вікно чотири стола п’ять стільців півтора ліжка Чотири стола – чотири столи. Числівники два, три, чотири вимагають форми називного відмінка множини. Одне вікно – числівник один узгоджується в роді, числі та відмінку з іменником. П'ять стільців – числівник п'ять вимагає форму родового відмінка однини. Півтора ліжка – числівник півтора вживається з iменниками в родовому вiдмiнку однини чоловiчого або середнього роду.

Last updated