Групи слів за походженням

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Групи слів за походженням

Кожна мова складається зi споконвiчних слiв i засвоєних. За походженням лексика української мови подiляється на власне українську та запозичену.

Визначення Власне українська лексика — це тi слова, якi вживаються лише в українськiй мовi.

Вони виникли в нiй давно, разом з появою позначуваних понять. Наприклад: мати, юний, вересень, вiвторок.

Визначення Запозичена лексика — це слова, якi ввiйшли з iнших мов в українську.

Тобто слова iншомовного походження. Наприклад: олiмпiада, парламент, козак.

Усі слова є власне українськими в рядку:іврит, нація, еволюціяреволюція, економія, парламентвареник, рушник, оберемокмагнітофон, спікер, комп’ютер

Last updated